CO2-footprint/CO2-reductie

CO2-footprint/CO2-reductie

Wij ondernemen als volgt op klimaatbewuste wijze:

  • onze CO2-footprint stellen we jaarlijks op conform de eisen die de CO2-prestatieladder daaraan stelt;

  • onze CO2-footprint publiceren we jaarlijks op de landelijke website van de Milieubarometer;

  • we formuleren haalbare, kwantitatieve CO2-reductiedoelen (SMART);

  • we stellen periodiek een lijst met maatregelen op.

Jaarlijks stellen wij, sinds 2013, onze CO2 -footprint vast. Onze CO2-footprint per medewerker is 3,4 ton/fte. 

Hieronder vindt u onze bedrijfsbrede CO2-footprint van 2021 Deze footprint geeft een mooi overzicht van alle energiegerelateerde activiteiten van onze bedrijfsvoering (elektra, gas en brandstoffen voor vervoer) in het afgelopen jaar. 

Contact
Maasveste Berben Bouw
't Sittert 6, 6077 NN St. Odiliënberg
Postbus 31, 6040 AA Roermond

Vestiging Maastricht
Punterweg 20, 6222 NW Maastricht

Inloggen partnerportaal

Inloggen bewonersportaal
T. 0475 - 53 89 00
Contactformulier »