CO2-footprint/CO2-reductie

CO2-footprint/CO2-reductie

ij ondernemen als volgt op klimaatbewuste wijze:

  • onze CO2-footprint stellen we jaarlijks op conform de eisen die de CO2-prestatieladder daaraan stelt;

  • onze CO2-footprint publiceren we jaarlijks op de landelijke website van de Milieubarometer;

  • we formuleren haalbare, kwantitatieve CO2-reductiedoelen (SMART);

  • we stellen periodiek een lijst met maatregelen op.

Jaarlijks stellen wij, sinds 2013, onze CO2 -footprint vast. Onze CO2-footprint per medewerker is van 4,77 ton/fte in 2013, naar 3,82 ton/fte gedaald in 2018. Dit is een daling van 20%. Hiermee hebben wij onze doelstelling om 20% reductie te behalen in drie jaar tijd, behaald. 

Hieronder vindt u onze bedrijfsbrede CO2-footprint van 2018. Deze footprint geeft een mooi overzicht van alle energiegerelateerde activiteiten van onze bedrijfsvoering (elektra, gas en brandstoffen voor vervoer) in het afgelopen jaar. 

CO2-footprint

Contact
Maasveste Berben Bouw
't Sittert 6, 6077 NN St. Odiliënberg
Postbus 31, 6040 AA Roermond

Vestiging Maastricht
Gronsvelderweg 8, 6247 ER Gronsveld

Inloggen partnerportaal

Inloggen bewonersportaal
T. 0475 - 53 89 00
Contactformulier »