ISO 14001

ISO 14001

We zijn trots dat we op 3 december 2021 het ISO 14001 groepscertificaat hebben behaald.

Het certificaat is geldig voor de volgende scope: het uitvoeren van nieuwbouw-, verbouw-, onderhoud-, reparatie-, renovatie- en restauratiewerkzaamheden in de burgerlijke- en utiliteitsbouw.

ISO 14001 is voor Maasveste Berben Bouw de internationale specificatie voor ons milieu managementsystem. Deze norm biedt een goede en transparante structuur om onze milieurisico’s en de beheersing hiervan vast te stellen en in te richten als onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 14001 verplicht ons om op alle fronten bewust te zijn van onze invloed op het milieu:
gebruik van grondstoffen, gebruik van energie, emissies in de lucht, bodem en water, maar ook het vrijkomen van afval en geluid, trillingen en warmte.

Met behulp van het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001, worden de milieuaspecten (risico's) van Maasveste Berben Bouw in kaart gebracht, beheerst en zo mogelijk verminderd.
Daarnaast is het ISO 14001 systeem zodanig opgezet dat het optimaal aansluit bij ons ISO 9001 certificaat.

Samen met onze medewerkers en partners streven we naar een continue verbetering van de milieuprestaties en wordt een efficiënt gebruik van o.a. grondstoffen en energie nagestreefd, waardoor we een win-win situatie creëren voor onze eigen organisatie, onze opdrachtgevers en ons leefmilieu.

Om de gevolgen van onze werkzaamheden op het milieu te reduceren, hebben we doelstellingen geformuleerd waar we de komende jaren samen met onze partners, co-makers en leveranciers hard mee aan de slag gaan.

« Terug naar Nieuws
Contact
Maasveste Berben Bouw
't Sittert 6, 6077 NN St. Odiliƫnberg
Postbus 31, 6040 AA Roermond

Vestiging Maastricht
Gronsvelderweg 8, 6247 ER Gronsveld

Inloggen partnerportaal

Inloggen bewonersportaal
T. 0475 - 53 89 00
Contactformulier »